Ministerul Tineretului si Sportului
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Timishome | sitemap | contact
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret TimisMinisterul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret

Asociatii sportive judetene

Asociatiile judetene pe ramura de sport sunt persoane juridice de drept privat, avand drept scop organizarea activitatii in ramura de sport respectiva;

Asociatiile judetene "Sportul pentru toti" si "Sportul pentru persoane cu handicap" se constituie prin asocierea persoanelor fizice si juridice cu activitate in aceste domenii din fiecare judet;

Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii, ca organizatie-asociatie fara scop lucrativ;

Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport sunt constituite din sectiile asociatiilor si cluburilor sportive cuprinse in sistemul competitional judetean, afiliate si recunoscute de acestea;

Obiectivele, drepturile si indatoririle asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport decurg din statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale corespunzatoare, precum si din puterea delegata de catre acestea;

La nivelul judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, se poate constitui, pentru o ramura de sport, o singura asociatie judeteana;

Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, recunosc si sprijina asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport, care functioneaza in raza lor teritoriala. (art. 34, legea 69/2000).

Etapele necesare pentru infiintarea unei asociatii judetene pe ramura de sport si obtinerea certificatului de identitate sportiva de la A.N.S.:
- Etapele de obtinere a certificatului de identitate sportiva de la Agentia Nationala pentru Sport a asociatiei judetene pe ramura de sport sunt aceleasi ca la cluburile sportive de drept privat.

Lista asociatiilor sportive judetene se afla in documentul atasat:
asociatii_sportive_judetene_Timis

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret TIMIS (D.J.S.T.) este organizata in baza HG 776/2010 si functioneaza ca serviciu public deconcentrat al Ministerului Tineretului si Sportului, cu personalitate juridica.

realizat de Soft Class