Ministerul Tineretului si Sportului
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Timishome | sitemap | contact
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret TimisMinisterul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret

Cluburi sportive publice

Cluburile Sportive de drept public sunt persoane juridice, infiintate ca institutii publice in subordinea organelor administratiei de stat si au drept obiect de activitate performanta, selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale. (alin. 1, art. 29, legea 69/2000);

Cluburile sportive de drept public, mono sau polisportive se organizeaza si fuctioneaza dupa regulamente proprii. Acestea se bucura de drepturile conferite de lege, cu exceptia implicarii patrimoniale a autoritatii publice careia i se subordoneaza. (alin. 2, art. 29, legea 69/2000);

Cluburile sportive se supun in fiecare an verificarilor financiare potrivit legii (alin. 2, art. 28, legea 69/2000);

Cluburile sportive, indiferent de forma de organizare prevazuta de prezenta lege, vor respecta prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor nationale si, dupa caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectiva (alin. 6, art. 28, legea 69/2000).

Etapele necesare pentru infiintarea unui club sportiv public si obtinerea certificatului de identitate sportiva de la A.N.S.:

1. Obtinerea de la Ministerul Justitiei a Dovezii Disponibilitatii Denumirii:
- plata trezorerie in cont 202 101 30 suma de 50 000 lei;
- completare cerere tip;
2. Hotararea organului administratiei de stat (minister, consiliul local etc.) privind infiintarea clubului sportiv de drept public;
3. Dovada patrimoniului (deschidere de cont);
4. Dovada sediului (contract de inchiriere, vanzare, comodat, etc.);
5. Confectionarea de stampila;
6. Depunerea documentelor de mai sus insotite de cerere tip pentru avizare la Agentia Nationala pentru Sport - serviciul de prognoza si statistica sportiva-compartimentul Registrul Sportiv;
7. Obtinerea codului fiscal;
8. Depunerea la secretariatul A.N.S. - serviciul de prognoza si statistica sportiva-compartimentul Registrul Sportiv a dosarului cu anexele nr.3 si 5 din Normele de aplicare a Legii 69/2000 si cu inscrisurile doveditoare prevazute in anexa;
9. Obtinerea Avizului de constituire, Autorizatiei de functionare si Certificatului de Identitate Sportiva de la A.N.S.;
10. Afilierea la Federatiile Sportive Nationale si la Asociatiile judetene pe ramura de sport la ramurile de sport prevazute in certificat.
11. Prezentarea la D.S.J. pentru luare in evidenta si introducerea in baza de date.

Lista cluburilor sportive publice se afla in documentul atasat:
cluburi_sportive_publice_Timis

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret TIMIS (D.J.S.T.) este organizata in baza HG 776/2010 si functioneaza ca serviciu public deconcentrat al Ministerului Tineretului si Sportului, cu personalitate juridica.

realizat de Soft Class