Ministerul Tineretului si Sportului
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Timishome | sitemap | contact
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret TimisMinisterul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret

Organizarea si functionarea MTS

Prezentare ANST

Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (A.N.S.T.) este instituţia de specialitate a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflată în directa subordine a ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. ANST are drept obiectiv elaborarea şi aplicarea strategiei şi a programului de guvernare în domeniile tineretului şi sportului.

În domeniul sportului, Autoritatea are atribuţii specifice în elaborarea şi susţinerea strategiei generale a organizării şi dezvoltării activităţii sportive şi în reprezentarea intereselor statului în raport cu federaţiile sportive naţionale. De asemenea, conlucrează cu un alt organism cheie în domeniu, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (C.O.S.R.), în finanţarea şi derularea programelor privind pregătirea şi participarea sportivilor români la jocurile olimpice precum şi pentru promovarea valenţelor educative ale olimpismului.

În domeniul tineretului, atribuţiile specifice ale Autorităţii includ şi elaborarea, derularea şi implementarea de proiecte şi programe interne şi internaţionale stabilite şi aprobate de ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului precum şi organizarea de activităţi de profil având caracter naţional şi internaţional.

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret TIMIS (D.J.S.T.) este organizata in baza HG 776/2010 si functioneaza ca serviciu public deconcentrat al Ministerului Tineretului si Sportului, cu personalitate juridica.

realizat de Soft Class