Ministerul Tineretului si Sportului
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Timishome | sitemap | contact
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret TimisMinisterul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret

Stiri

21, Apr, 2017
Totul despre Concursul local de proiecte de tineret 2017

Ministerul Tineretului şi Sportului- MTS organizează în perioada 15 mai - 7 iulie 2017, prin Directia Judeteana de Sport si Tineret Timis - Concursul local de proiecte de tineret 2017. Tema concursului: Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii.


Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017 sunt asociațiile şi fundaţiile care funcţionează în condiţiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti și al Fundației Naționale pentru Tineret, cu modificările și completările în vigoare.

 

Calendarul de desfășurare a Concursului local de proiecte de tineret 2017

 

Depunerea dosarelor de concurs: 15 mai–06 iunie 2017

 

Etapa de verificare administrativă a eligibilității: 07–12 iunie 2017

 

Afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității: 12 iunie 2017

 

Depunerea modificărilor și a complentărilor: 13–19 iunie 2017

 

Reverificarea documentelor după modificări și completări: 20-21 iunie 2017

 

Afișarea rezultatelor etapei de verificare administrativă și a eligibilității după modificări și completări: 21 iunie 2017

 

Etapa de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 22-27 iunie 2017

 

Afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 28 iunie 2017

 

Depunerea contestațiilor: 28-30 iunie 2017

 

Analiza contestațiilor: 03-05 iulie 2017

 

Afișarea rezultatelor la contastații: 06 iulie 2017-la sediul MTS

 

Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 07 iulie 2017-la sediul DJST TIMIS.

 

Perioada de derulare a proiectelor de tineret: 17 iulie-1 noiembrie 2017

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2017 la nivelul DJST Timis este 56048,6 lei.

 

Prioritățile pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017 sunt:

1. Cultură și educație nonformală

2. Sănătate, sport și recreere

3. Participare și voluntariat

4. Muncă și antreprenoriat

 

Pe lângă cele patru domenii de intervenție din Strategie, se vor avea în vedere și elemente privind contribuția acesteia la inculziunea socială a tinerilor.

 

Informații suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2017 se pot solicita la adresa de mail djst.timis@ mts.roDirectia Judeteana pentru Sport si Tineret TIMIS (D.J.S.T.) este organizata in baza HG 776/2010 si functioneaza ca serviciu public deconcentrat al Ministerului Tineretului si Sportului, cu personalitate juridica.

realizat de Soft Class